”Ruoan päätyminen jätteeksi on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestämätöntä. Kaikista yksinkertaisin keino vähentää ruoan ympäristö- ja talousvaikutuksia on ennaltaehkäistä ruokahävikin syntymistä. Tavoitteena on puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä.” (EU ja YK)

On selvää, että ruokahävikkiä pitää vähentää, mutta kokonaan ongelmaa ei voida poistaa. Toimenpiteiden kohdentamiseen tarvitaan nykyistä tarkemmat ja helppokäyttöiset työkalut. ioLiving HävikkiValvoja on ammattikeittiöiden ja keittiöketjujen apuna ruokahävikin pienentämisessä.

Toimenpiteet ruokahävikin pienentämiseksi edellyttävät tietoa siitä, minkälaista hävikkiä syntyy eniten. Ammattikeittiö voi kerätä tietoa hävikin määrästä HävikkiValvojan avulla. Toimenpiteet kohdistetaan hävikkiin, joka on arvoltaan tai hiilijalanjäljeltään merkittävää.

Älyvaa’alla kirjaus vie vain 5 sekuntia

Keittiöhenkilökunta on kuitenkin kiireistä ja hävikkitiedon kerääminen jääkin usein tekemättä, koska sen kirjaaminen vie liian paljon aikaa. ioLiving on kehittänyt Älyvaa’an, jonka avulla hävikkitiedon kirjaus kestää vain 5 sekuntia. Kerätty tieto on luotettavaa, koska kirjauksen tekee keittiöhenkilökunta itse.

Älyvaaka täydentää SmartKitchen-ratkaisua, jonka avulla ammattikeittiöt hoitavat omavalvonnan ja hävikkiseurannan. Lue myös lisää HävikkiValvojasta ja SmartKitchen-omavalvonnasta alla olevista linkeistä.

HävikkiValvojan Älyvaaka
Ruokahävikin vähentäminen

Ruokahävikin vähentäminen

HävikkiValvoja on kokonaisvaltainen ratkaisu ruokahävikin reaaliaikaiseen seurantaan ammattikeittiöissä. Ymmärrä, mistä ruokahävikkiä syntyy ja kohdista toimenpiteitä sen pienentämiseksi.

Ammattikeittiöiden omavalvonta

Ammattikeittiön omavalvonta

Keittiön omavalvontasuunnitelman toteutus: automaattinen lämpötilaseuranta, hälytykset, lämpötilanäytteiden ottaminen, säännölliset tarkastukset, dokumenttien hallinta sekä poikkeamien hallinta ja raportointi. Tutustu palveluun!